งานคอนกรีตพื้น Post Tension The Centrio Condominium Phuket