งานพื้น Post tension และ งานคอนกรีตปั๊มโครงสร้างทั่วไป โครงการ Dlux Condominium