โครงการ THE EMERALD TERRACE CONDO PATONG งานคอนกรีตพื้น Post tension