งานคอนกรีตทั่วไป ใช้ปั้มลาก โครงการโรงแรมเมอร์ริเทจ กะตะ