โครงการ งาน พื้น Post tention อาคารโรงพยาบาลมิชชั่น