บริษัท ภูเก็ตคอนกรีต 2007 จำกัด

บริษัท ภูเก็ตคอนกรีต 2007 จำกัด ได่ก่อตั้งเมีอเดือนธันวาคม พ.ศ 2549 เพื่อผลิตคอนกรีตผสมเสร็จรองรับให้กับโครงการก่อสร้างที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตขณะนั้น เนื่องจากทางเราเห็นว่าในช่วงนั้นมีโครงการก่อสร้างที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตมากมายเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว มีทั้ง โรงแรม บ้านพักตากอากาศราคาสูง บ้านจัดสรร ถนนหนทาง จากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น และต่อมาทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วอย่างมาก มีโครงการมากมายทั้งภาครัฐและเอกชน ประจวบกับทางบริษัทต้องการขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ทางเราจึงตัดสินใจเซ็นสัญญากับทาง บริษัท ทีพีไอคอนกรีต จำกัด ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพสูงในนาม บริษัท ทีพีไอคอนกรีต จำกัด ในพื้นที่บริการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ของประเทศซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับสองของประเทศ