ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งรับคิวงาน (สัมภาษณ์พร้อมเริ่มงานได้ทันที ด่วน!)

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

 • ไม่จำกัดเพศ

 • ขยัน อดทน สู้งาน ทำงานล่วงเวลาได้

 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 • มีบ้านพักให้ ประจำสาขาถลางหรือเจ้าฟ้า

 • เริ่มงานได้ทันที

 • เงินเดือนโดยประมาณ 15,001-20,000 บาท

 

ตำแหน่ง บัญชี

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป

 • ไม่จำกัดเพศ

 • ขยัน อดทน สู้งาน ทำงานล่วงเวลาได้

 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีบ้านพักให้ ประจำสาขาถลางหรือเจ้าฟ้า

 • เริ่มงานได้ทันที

 • เงินเดือนโดยประมาณ 12,001-20,000 บาท

 

ตำแหน่ง QC คอนกรีต

คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • ขยัน อดทน สู้งาน ทำงานล่วงเวลาได้

 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 • มีบ้านพักให้ ประจำสาขาถลางหรือเจ้าฟ้า

 • เริ่มงานได้ทันที

 • เงินเดือนโดยประมาณ 10,001-15,000 บาท